Mensen willen wel veranderen, maar ze willen niet veranderd worden.

Organisaties van vandaag de dag zijn voortdurend in beweging. Veranderen is een continu proces geworden; organisaties blijven zich ontwikkelen en aanpassen aan de snel veranderende omgeving. Wat is belangrijk? De organisatievorm, de processen, de systemen en de manier waarop de mensen worden aangestuurd. Om een verandering te laten slagen moeten de inhoud en het proces goed op elkaar afgestemd zijn en alle partijen actief betrokken worden. De stijl van leidinggeven en manier van communiceren zijn cruciaal voor de effectiviteit van een veranderende organisatie.

Interim management en begeleiden van veranderingen.

Soms hebben organisaties tijdelijke externe ondersteuning nodig om veranderprocessen te begeleiden. Of tijdelijk behoefte aan invulling van een bestaande lijnmanagement positie in een veranderende omgeving. Van Houten Interim & Advies biedt ondersteuning in de vorm van interim management op de volgende gebieden:

  • Verandermanagement (organisatie en gedrag);
  • HR projectmanagement en lijnmanagement;
  • Coachen van medewerkers, managers en teams;
  • Invulling geven aan people development beleid.