MARIELLE VAN HOUTEN IS TEVENS GELICENSEERD PROFILE DYNAMICS CONSULTANT. DEZE METHODIEK IS ERG GESCHIKT OM IN TE ZETTEN TIJDENS VERANDERTRAJECTEN. HET BIEDT TEAMS INZICHT IN ZICHZELF EN ELKAAR, HELPT DE SAMENWERKING TE VERBETEREN EN DE ROLLEN BINNEN TEAMS GOED TE VERDELEN.

De drijvende kracht

Waarom doen mensen zoals ze doen? Wat drijft hen? Als we die vraag kunnen beantwoorden, hebben we een belangrijke sleutel in handen om mensen te motiveren, ze meer voldoening te geven in hun werk, de sfeer te verbeteren en hun betekenis voor de organisatie te vergroten. Profile Dynamics biedt inzicht in de onderliggende waardensystemen die mensen hanteren en die grotendeels hun denken en gedrag bepalen, maar dat is niet het enige. Het geeft tevens de mogelijkheid om deze praktisch te benutten. Een sleutel tot succes om de organisatie en de mensen die er werken beter op elkaar af te stemmen, teamontwikkeling te bevorderen en de organisatie op een hoger plan te brengen.

Wat is profile dynamics?

Profile Dynamics is een instrument dat mensen typeert in een zevental kleuren die elk staan voor herkenbare eigenschappen, denkwijzen, drijfveren en gedrag. Een persoonlijk profiel op deze zeven kleuren wordt bepaald aan de hand van een eenvoudige vragenlijst. Dit vormt de basis voor teambuilding en coaching.

Waardengericht ontwikkelen

Het ontwikkelingsmodel van Graves toont hoe in elk stadium mensen een nieuw wereldbeeld ontwikkelen.
De ontwikkelingsfasen in het model van Graves behelzen het complete wereldbeeld van mensen, hun persoonlijkheid, drijfveren en motivatie. En hoe zich dit uit in overtuigingen, denkwijzen en gedrag. Al deze aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Profile Dynamics geeft in navolging van Graves, de fasen in het model aan met kleuren. De kleuren staan voor drijfveren en waarden; hoe denken we en doen we.